V súčasnom ťažkom období chýbajú financie takmer na všetko, no ak chcete pomôcť e-sportom a konkrétne nám, FIFA League, nemusí vás to stáť vôbec nič. Stačí darovať 2 percentá z vašich daní, ktoré nie sú žiadnou platbou navyše, ale je to položka, ktorá by aj tak putovala do štátneho rozpočtu. Vy sami môžete rozhodnúť o tom, kam spomínané dve percentá pôjdu priamo a boli by sme radi, keby sa ste rozhodli ich venovať nášmu združeniu.

Už dlhé roky pre Vás organizujeme rôzne turnaje, online ligy, offline podujatia. Snažíme sa poskytovať pre Vás čo najväčší komfort a servis, aby o Vás ako hráčov bolo prvotriedne postarané a aby Vaše výsledky v súťažiach boli dostatočne ohodnotené. Robíme to iba pre Vás, tak práve teraz sa vyskytla možnosť vrátiť nám investované úsilie formou Vášho času, ktorý investujete vyplnením formulára a prechádzkou na Daňový úrad.  

Ako postupovať?

Zamestnanci

– zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane
– z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
– vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
– obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2% z dane na účet združenia.

Fyzické osoby

– vyplňte si daňové priznanie, kde sú uvedené kolónky na poukázanie 2%
– vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.
– vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet združenia.

Právnické osoby

– vyplňte si daňové priznanie, kde sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%
– vypočítajte si 1,5% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre jednu organizáciu je 8,30 eur.
– vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet združenia.

Potrebné tlačivá: „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

                                           „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.

Názov: FIFA League
IČO: 51740915
*vyplniť sprava v tvare XXXX51740915
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: FIFA League
Sídlo: Novomeského 510/73, 949 11 Nitra

Názov občianskeho združenia je FIFA League. Je riadne zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií na ministerstve vnútra https://ives.minv.sk/rmno/. Budeme veľmi radi ak sa rozhodnete práve pre nás a určite aj Vaša darovaná čiastka pomôže tomu, aby sme mohli robiť to čo nás baví – poskytovať Vám čo najkvalitnejšie služby a hráčsky servis 🙂

Ďakujeme !