Nadchádzajúce zápasy
FIFA PRO League

*zápasy s časom 00:00 ešte nie sú časovo zadefinované. Postupne budú však charakterizované presné hracie časy všetkých zápasov.

2. kolo - 28.10.2021

00:00 DGG_FCMARTINvs.FCSL.RealDanek
00:00 SAMPI Seronvs.Alex_eSports
00:00 EIQ.MarioOoso99vs.SKS.Kobbycz
00:00 FCVP T9Lakyvs.SAMPI Seron
00:00 OVA.DRMi10vs.ACS.Caster
00:00 SAMPI Seronvs.RIIJK
00:00 SAMPI Seronvs.ROMANKKO
00:00 EIQ.Matejsvs.SKS.CptKubajz
00:00 SKS.Kobbyczvs.SAMPI Seron
00:00 1905.Revyvs.ŠKSB_BavendoFarky
00:00 FCSL.RealDanekvs.ACS.Caster
00:00 FCB_Dalasvs.EIQ.MarioOoso99
00:00 ŠKSB_Lumasa2vs.DGG_FCMARTIN
00:00 RIIJKvs.SINNERS.Cristy
00:00 ŠKSB_BavendoFarkyvs.DGG_Ritzy
00:00 ACS.Castervs.EIQ.Matejs
00:00 ROMANKKOvs. FCVP Huhnak
00:00 SINNERS.Cristyvs.ŠKSB_Lumasa2
00:00 ACS.Castervs.FCB_Dalas
00:00 FCVP Huhnakvs.1905.Revy

3. kolo - 04.11.2021

00:00 ROMANKKOvs.SINNERS.Cristy
00:00 1905.Revyvs.DGG_FCMARTIN
00:00 Alex_eSportsvs. FCVP Huhnak
00:00 ŠKSB_Lumasa2vs.DGG_Ritzy
00:00 FCVP T9Lakyvs.ROMANKKO
00:00 SKS.CptKubajzvs.SAMPI Seron
00:00 SKS.Kobbyczvs.Alex_eSports
00:00 FCB_Dalasvs.SKS.CptKubajz
00:00 FCVP Huhnakvs.ŠKSB_Lumasa2
00:00 EIQ.MarioOoso99vs.FCVP T9Laky
00:00 OVA.DRMi10vs.EIQ.Matejs
00:00 FCSL.RealDanekvs.FCB_Dalas
00:00 ŠKSB_BavendoFarkyvs.FCSL.RealDanek
00:00 DGG_Ritzyvs.ACS.Caster
00:00 ACS.Castervs.EIQ.MarioOoso99
00:00 RIIJKvs.1905.Revy
00:00 DGG_FCMARTINvs.OVA.DRMi10
00:00 EIQ.Matejsvs.SKS.Kobbycz
00:00 SINNERS.Cristyvs.ŠKSB_BavendoFarky
00:00 Alex_eSportsvs.RIIJK

4. kolo - 11.11.2021

00:00 ŠKSB_Lumasa2vs.FCSL.RealDanek
00:00 ROMANKKOvs.1905.Revy
00:00 RIIJKvs.ŠKSB_Lumasa2
00:00 FCVP Huhnakvs.ŠKSB_BavendoFarky
00:00 SKS.Kobbyczvs.ROMANKKO
00:00 SKS.CptKubajzvs.Alex_eSports
00:00 FCVP T9Lakyvs.RIIJK
00:00 SAMPI Seronvs. FCVP Huhnak
00:00 FCB_Dalasvs.SKS.Kobbycz
00:00 SINNERS.Cristyvs.DGG_FCMARTIN
00:00 EIQ.MarioOoso99vs.SAMPI Seron
00:00 OVA.DRMi10vs.EIQ.MarioOoso99
00:00 ACS.Castervs.SKS.CptKubajz
00:00 DGG_Ritzyvs.FCB_Dalas
00:00 FCSL.RealDanekvs.EIQ.Matejs
00:00 ŠKSB_BavendoFarkyvs.OVA.DRMi10
00:00 DGG_FCMARTINvs.ACS.Caster
00:00 1905.Revyvs.DGG_Ritzy
00:00 EIQ.Matejsvs.FCVP T9Laky
00:00 Alex_eSportsvs.SINNERS.Cristy

5. kolo - 18.11.2021

00:00 SINNERS.Cristyvs.DGG_Ritzy
00:00 Alex_eSportsvs.1905.Revy
00:00 ŠKSB_BavendoFarkyvs.ACS.Caster
00:00 RIIJKvs.ŠKSB_BavendoFarky
00:00 FCVP T9Lakyvs. FCVP Huhnak
00:00 SAMPI Seronvs.SINNERS.Cristy
00:00 SKS.Kobbyczvs.RIIJK
00:00 EIQ.MarioOoso99vs.Alex_eSports
00:00 FCB_Dalasvs.FCVP T9Laky
00:00 FCVP Huhnakvs.DGG_FCMARTIN
00:00 SKS.CptKubajzvs.ROMANKKO
00:00 1905.Revyvs.FCSL.RealDanek
00:00 ACS.Castervs.SKS.Kobbycz
00:00 ŠKSB_Lumasa2vs.OVA.DRMi10
00:00 DGG_Ritzyvs.EIQ.Matejs
00:00 FCSL.RealDanekvs.EIQ.MarioOoso99
00:00 OVA.DRMi10vs.SKS.CptKubajz
00:00 DGG_FCMARTINvs.FCB_Dalas
00:00 EIQ.Matejsvs.SAMPI Seron
00:00 ROMANKKOvs.ŠKSB_Lumasa2

6. kolo - 25.11.2021

00:00 SKS.CptKubajzvs.RIIJK
00:00 ACS.Castervs.FCVP T9Laky
00:00 FCVP T9Lakyvs.SINNERS.Cristy
00:00 ROMANKKOvs.ŠKSB_BavendoFarky
00:00 DGG_FCMARTINvs.EIQ.Matejs
00:00 Alex_eSportsvs.ŠKSB_Lumasa2
00:00 EIQ.MarioOoso99vs.ROMANKKO
00:00 FCSL.RealDanekvs.SKS.CptKubajz
00:00 ŠKSB_Lumasa2vs.ACS.Caster
00:00 FCVP Huhnakvs.DGG_Ritzy
00:00 SINNERS.Cristyvs.FCSL.RealDanek
00:00 DGG_Ritzyvs.EIQ.MarioOoso99
00:00 EIQ.Matejsvs.Alex_eSports
00:00 RIIJKvs.DGG_FCMARTIN
00:00 1905.Revyvs.OVA.DRMi10
00:00 SKS.Kobbyczvs. FCVP Huhnak
00:00 ŠKSB_BavendoFarkyvs.FCB_Dalas
00:00 OVA.DRMi10vs.SKS.Kobbycz
00:00 SAMPI Seronvs.1905.Revy
00:00 FCB_Dalasvs.SAMPI Seron

7. kolo - 30.11.2021

00:00 SKS.Kobbyczvs.SINNERS.Cristy
00:00 FCVP Huhnakvs.FCSL.RealDanek
00:00 SINNERS.Cristyvs.OVA.DRMi10
00:00 1905.Revyvs.ACS.Caster
00:00 FCB_Dalasvs.Alex_eSports
00:00 ACS.Castervs.SAMPI Seron
00:00 ŠKSB_BavendoFarkyvs.EIQ.Matejs
00:00 ŠKSB_Lumasa2vs.FCB_Dalas
00:00 EIQ.Matejsvs.ROMANKKO
00:00 DGG_FCMARTINvs.EIQ.MarioOoso99
00:00 Alex_eSportsvs.ŠKSB_BavendoFarky
00:00 FCSL.RealDanekvs.SKS.Kobbycz
00:00 EIQ.MarioOoso99vs.RIIJK
00:00 SAMPI Seronvs.ŠKSB_Lumasa2
00:00 SKS.CptKubajzvs. FCVP Huhnak
00:00 DGG_Ritzyvs.SKS.CptKubajz
00:00 RIIJKvs.DGG_Ritzy
00:00 ROMANKKOvs.DGG_FCMARTIN
00:00 FCVP T9Lakyvs.1905.Revy
00:00 OVA.DRMi10vs.FCVP T9Laky

8. kolo - 02.12.2021

00:00 DGG_Ritzyvs.SKS.Kobbycz
00:00 RIIJKvs.FCSL.RealDanek
00:00 DGG_FCMARTINvs.SKS.CptKubajz
00:00 SINNERS.Cristyvs.ACS.Caster
00:00 SKS.Kobbyczvs.1905.Revy
00:00 ŠKSB_Lumasa2vs.EIQ.Matejs
00:00 ACS.Castervs.Alex_eSports
00:00 OVA.DRMi10vs.SAMPI Seron
00:00 EIQ.Matejsvs.RIIJK
00:00 ROMANKKOvs.DGG_Ritzy
00:00 FCVP Huhnakvs.OVA.DRMi10
00:00 1905.Revyvs.FCB_Dalas
00:00 FCB_Dalasvs.ROMANKKO
00:00 FCVP T9Lakyvs.ŠKSB_Lumasa2
00:00 Alex_eSportsvs.DGG_FCMARTIN
00:00 ŠKSB_BavendoFarkyvs.EIQ.MarioOoso99
00:00 SAMPI Seronvs.ŠKSB_BavendoFarky
00:00 FCSL.RealDanekvs.FCVP T9Laky
00:00 EIQ.MarioOoso99vs. FCVP Huhnak
00:00 SKS.CptKubajzvs.SINNERS.Cristy

9. kolo - 07.12.2021

00:00 ACS.Castervs.ROMANKKO
00:00 FCSL.RealDanekvs.SAMPI Seron
00:00 ŠKSB_Lumasa2vs.EIQ.MarioOoso99
00:00 SINNERS.Cristyvs.FCB_Dalas
00:00 SKS.CptKubajzvs.1905.Revy
00:00 Alex_eSportsvs.DGG_Ritzy
00:00 DGG_Ritzyvs.FCVP T9Laky
00:00 EIQ.MarioOoso99vs.SINNERS.Cristy
00:00 RIIJKvs.OVA.DRMi10
00:00 DGG_FCMARTINvs.SKS.Kobbycz
00:00 SKS.Kobbyczvs.ŠKSB_Lumasa2
00:00 FCVP T9Lakyvs.ŠKSB_BavendoFarky
00:00 FCVP Huhnakvs.ACS.Caster
00:00 SAMPI Seronvs.DGG_FCMARTIN
00:00 FCB_Dalasvs.RIIJK
00:00 EIQ.Matejsvs. FCVP Huhnak
00:00 ŠKSB_BavendoFarkyvs.SKS.CptKubajz
00:00 ROMANKKOvs.FCSL.RealDanek
00:00 OVA.DRMi10vs.Alex_eSports
00:00 1905.Revyvs.EIQ.Matejs

10. kolo - 09.12.2021

00:00 EIQ.MarioOoso99vs.1905.Revy
00:00 FCB_Dalasvs. FCVP Huhnak
00:00 SKS.Kobbyczvs.ŠKSB_BavendoFarky
00:00 SAMPI Seronvs.DGG_Ritzy
00:00 FCVP T9Lakyvs.DGG_FCMARTIN
00:00 FCSL.RealDanekvs.Alex_eSports
00:00 SKS.CptKubajzvs.ŠKSB_Lumasa2
00:00 ACS.Castervs.RIIJK
00:00 EIQ.Matejsvs.SINNERS.Cristy
00:00 OVA.DRMi10vs.ROMANKKO
00:00 DGG_FCMARTINvs.DGG_Ritzy
00:00 OVA.DRMi10vs.FCB_Dalas
00:00 SKS.CptKubajzvs.FCVP T9Laky
00:00 FCVP T9Lakyvs.Alex_eSports
00:00 ŠKSB_Lumasa2vs.ŠKSB_BavendoFarky
00:00 SKS.Kobbyczvs.FCVP T9Laky